Voorwaarden

1. ALGEMENE VOORWAARDEN

Dit zijn de algemene voorwaarden voor het gebruik van Internet Website nl.hospitalsworldguide.com tot MINIWEBS S.L.U. (hierna: MW) biedt gebruikers.

Het gebruik van deze website betekent de volledige aanvaarding door de gebruiker van de Algemene Voorwaarden van toepassing waren op het moment dat de gebruiker toegang heeft.

MW behoudt zich het recht voor om op elk moment deze gebruiksvoorwaarden en alle andere algemene of specifieke voorwaarden, voorschriften, instructies en waarschuwingen die van toepassing kunnen zijn. Het behoudt ook het recht om op te schorten, te staken of niet langer bedienen van de website op elk gewenst moment.

Toegang, navigatie en gebruik van de website nl.hospitalsworldguide.com is de verantwoordelijkheid van de gebruiker, dus dit belooft de inhoud ijverig, correct en legaal te gebruiken vrijstelling MW, dus elk onrechtmatig gebruik die kunnen leiden de gebruiker van deze website.

2. Intellectuele eigendom

Alle rechten van intellectuele eigendom op de inhoud van de website nl.hospitalsworldguide.com (met inbegrip van maar niet beperkt tot, databases, afbeeldingen, tekeningen, foto's, afbeeldingen, tekst bestanden, audio, video en software) zijn eigendom van MW of het is verkregen van de vereiste goedkeuringen voor gebruik en integratie op de website.

MW machtigt Gebruikers van de website aan, bekijken, afdrukken gebruiken of te downloaden van de inhoud van de website alleen en uitsluitend voor privé-gebruik. Daarom wordt alle communicatie en / of distributie van dergelijke inhoud voor commerciële doeleinden of financieel gewin ten strengste verboden; en aanpassing of wijziging. Voor andere doeleinden dan die welke uitdrukkelijk is toegestaan ​​gebruiken, moet u de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken rechten te verkrijgen, maar in ieder geval het gebrek aan respons kan worden beschouwd veronderstelde toestemming.

Het is ten strengste verboden te verwijderen of te manipuleren het kenmerk van

3. BELEID LINKS

In nl.hospitalsworldguide.com zal de gebruiker links naar andere websites te vinden door verschillende knoppen, links, etc. Deze links niet een suggestie, uitnodiging of aanbeveling om deze locaties en dus niet verantwoordelijk voor de verkregen via hen resultaten bezoek vormen.

MW heeft geen controle over de websites waarmee zij banden en wijst alle aansprakelijkheid voor informatie en dienstverlening aan de gekoppelde webpagina te geloven dit aanbod content en diensten die binnen de wet diensten.

MW reageert niet, noch is verantwoordelijk voor eventuele aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit de werking, beschikbaarheid en continuïteit van de websites die gelinkt en / of voor enige schade, van welke aard dan ook, veroorzaakt door het bezoek aan hen.

MW af te schaffen de links naar de websites die niet voldoen aan de huidige wetgeving en / of letsel aan anderen of omdat zij dat nodig acht of omdat het wordt vereist door de rechterlijke of administratieve beschikking.

4. UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

MW is niet de verantwoordelijkheid van de gekoppelde inhoud via verschillende reclame-banners en links te nemen op deze website, zijnde de reclame bedrijf zelf verantwoordelijk.

MW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die kan voortvloeien uit het gebrek aan beschikbaarheid en / of de continuïteit van deze website en alle diensten die het geadverteerd.

MW is niet aansprakelijk voor de storingen en diensten die op het web kan worden geleverd door andere mensen of bedrijven te nemen. Het doet er ook niet in voor de afwezigheid van virussen of andere elementen op het web die uw computersysteem kunnen veranderen. MW wijst elke contractuele of onrechtmatige daad aan de persoon of bedrijf dat gebruik maakt van het internet en de schade van welke aard dan ook, veroorzaakt door computervirussen of computer acties van allerlei soorten.

MW wijst elke verantwoordelijkheid voor eventuele schade die aan derden kan worden veroorzaakt door onbevoegden buiten de controle van MW inbraak.

MW behoudt zich het recht voor om, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen en updates van de informatie op haar website of in de configuratie en de presentatie daarvan informatie en om de toegang tot het tijdelijk op te schorten.

De toegang tot deze Website en het gebruik van de hierin opgenomen informatie is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de gebruiker. MW is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen of schade die het gevolg kan zijn van een dergelijke toegang of het gebruik van de informatie.

Ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten van de beveiliging die zich kunnen voordoen of voor enige schade veroorzaakt aan Gebruiker zijn

5. bevoegdheid en toepasselijk recht.

De toepasselijke content-website MW wetgeving zal zijn de Spaanse en het rechtsgebied waar de eigenaar van deze pagina is onderworpen aan de oplossing van geschillen die voortvloeien uit zijn relatie met de gebruiker is aan de hoven en rechtbanken van Valencia, Spanje.

6. Automatische vertalingen.

Veel inhoud van nl.hospitalsworldguide.com worden vertaald met 'Google Translate', zodat nl.hospitalsworldguide.com is niet verantwoordelijk voor de juistheid van de inhoud. nl.hospitalsworldguide.com maakt gebruik van automatische vertaling methoden naar de site om zo veel mogelijk mensen te vergemakkelijken. Alles voor uw plezier.

PRIVACYBELEID

MW respecteert de privacy van gebruikers en de bescherming van persoonsgegevens. Daarom, MINIWEBS S.L.U. keurt de door de wet 15/1999 maatregelen, van 13 december, bescherming van persoonsgegevens, alsmede de beveiligingsmaatregelen vastgesteld bij Koninklijk Besluit 1720/2007 van 21 december tot wijziging van Verordening van de organieke wet 15/1999 van 13 december over de bescherming van persoonsgegevens. Gebruikers hebben en kunnen hun recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uit te oefenen via e-mail [email protected]

nl.hospitalsworldguide.com, 2022